Produkter

Färg för
kalkputs

Kalkfärger i över hundra kulörer och med en mycket hög förmåga att släppa ut fukt

Färg för
KC-puts

KC-färg med kalkfärgens fuktegenskaper och ger ett kalkliknande utseende

Färg för
cementputs

Färg för hårda cementbaserade putser, rena sugande betongytor samt natursten

Lufthärdande
kalkbruk

Smidiga luftkalkbruk för de flesta typer av arbeten inom byggnadsvård och ROT

Hyllingegårdens Lerprodukter
Skånskt lerbruk för inomhusbruk

NHL - Naturligt
hydrauliskt kalkbruk

Naturligt hydrauliskt kalkbruk med NHLkalk från Saint-Astier - helt utan tillsatser

Hydrauliska
specialbruk

Bruk för golvgjutning, injektering och stenlagning

Målarkalk
Offerputs

För offerputsning ut- & invändigt på saltskadade murverk

Interiörputs
för de flesta väggar

Genomfärgat kalkbruk för inomhusbruk och som passar till flera olika underlag

Idealmattan®
för revetering

Vassmatta för revetering av väggar & tak tillverkade i en maskin från 1920-talet

Bindemedel
Saint-Astier NHL-kalk

Naturligt hydraulisk kalk utan tillsatser från Saint-Astier i sydvästra Frankrike

Bindemedel
Lufthärdande kalk

Kalkpasta för tillredning av kalkfärg, kalkbruk och kalkvatten

Bindemedel
Övriga

Kakelugnslera för kalkelugnar och som bindemedel i lerputs

Redskap
Putssprutor, putsbrätten och olika typer av plafondpensklar och fasadpenslar

Algrengöring
Kalkohol och Bental Algtvätt - två olika typer av algrengöring

Skyddsintäckning
Skyddsplast & skyddstejp för intäckning av t ex fönster och dörrar

Armering
Armering av mur- & putsbruk - tagel och putsnät

Analyser
puts & färg

Olika typer av analyser - från enkla till tunnslipsanalyser

Hampa
”100% naturligt byggmaterial av Hampa och kalk med många fördelar som termisk och akustisk isolering, fuktreglerande samt bra brandmotstånd”

Vedbränd kalk
Tradionellt vedbränd kalk av kalksten från Öland och Gotland”