Bindemedel för platsblandning

För att tillreda ett kalkbruk används alltid kalk och ballast. Kalken kan bestå av lufthärdande kalk, hydraulisk kalk eller, vilket idag är det vanligaste, en blandning av de två. Ballasten utgörs som regel av en tvättad, torkad och välgraderad sand. Om man har en god vana och tidigare erfarenheter av att tillreda kalkbruk själv så kan det vara ett bra alternativ. Vi avråder dock från detta om man känner någon osäkerhet inför materialen och dess egenskaper. Det kan vara svårt att veta exakt vilken sorts kalk man ska använda till olika saker, vilket blandningsförhållande som är lämpligt vid ett visst moment och vilken typ av sand man ska använda sig av.