Kalkfärg

På kalkputs, lufthärdande såväl som hydraulisk, är oftast en kalkfärg att föredra. Kalkfärgens fördelar gentemot andra produkter på marknaden är främst dess oerhört höga förmåga att släppa ut fukt, både i ångform och i vätskefas. Detta innebär i klartext att en kalkfärg aldrig kan orsaka skador av instängd fukt i väggen, alltså ingen mögel, frostsprängd puts osv. Att den släpper igenom vatten så lätt innebär ju då också att den snabbt blir fuktig vid nederbörd, detta i sin tur bidrar till det levande och skiftande utseende som en kalkmålad yta har.

Faktorer som man kanske pratar om lite för sällan när det gäller kalkfärgens fördelar är dess oerhört vackra yta och den goda ekonomin i att måla med kalkfärg. Materialkostnaden är mycket låg i förhållande till de flesta konkurrerande produkttyperna på marknaden samtidigt som utförandet är förhållandevis enkelt. Visst kräver det att man handskas produkterna på rätt sätt men det är ingenting som är hemskt svårt att lära sig. Den vackra ytan bidrar till att ge fasaderna ett vackert och levande utseende där åldrandet sker naturligt och jämnt. Samtidigt har kalken en oerhört hög förmåga att återge solljus vilket bidrar till att kulörerna framstår som både kraftiga och klara.

    

kalkfärg kulekalk