Vad ska man ha för färgtyp på cementbaserad puts?

När man har en puts baserad på cement, murcement eller liknande så fungerar inte våra vanliga kalk- och KC-baserade färger särskilt bra.
De klarar helt enkelt inte av att vidhäfta på rätt sätt på det mycket hårda underlaget.

Vid målning på hårda cementbaserade putser (motsvarande styrkeklass A) föreslår vi istället vår Målarkalk Cementfärg.
Observera att Målarkalk Cementfärg inte är lämplig för målning på ytor målade med andra typer av färg, inte heller andra cementfärger, kalk- och KC-baserade färger är lämpliga som underlag.

3354707-fonster