Allmänt

Man talar ofta om kalkbruk och om deras egenskaper. Ofta blandar man också samman begreppen om vad som skiljer ett kalkbruk från ett annat och framförallt, vad som skiljer olika kalkbruk från KC-bruk.

Vi säljer kalkbruk i olika kategorier -  NHL-bruk (naturligt hydrauliskt kalkbruk) och ett antal olika lufthärdande kalkbruk.
Mer information om respektive materials egenskaper finns att läsa om under respektive produktsida nedan.

kalkbruk

Färdigblandat NHL-bruk är ett hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. NHL-kalken från Saint-Astier innehåller inga tillsatser överhuvudtaget utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Med dessa bruk uppnås extremt god vidhäftning, elasticitet, och fuktgenomsläpplighet. Detta gör bruken mycket lämpliga till nyproduktion, underhåll och restaurering av traditionella och historiska byggnader.

Läs mer

Luftkalkbruket CL90 | 1:3 tillverkas av en mycket ren, släckt kalk (över 90 % kalciumhydroxid) och blandas med en välgraderad kvartssand till två olika fraktioner, 0-1 mm och 0-4 mm.

Med sin unika sammansättning är det ett torrbruk som möter de krav man ställer på ett lufthärdande kalkbruk till de flesta typer av puts-, mur och fogarbeten, även på större projekt där en rationell torrbrukshantering i storsäck krävs.

Läs mer

Kulekalkbruk tillverkas på vällagrad våtsläckt kalk och med en hög andel kalk i blandningen och det är detta som skiljer Kulekalkbruket från andra billigare lufthärdande bruk. Det ger ett bruk som är mycket smidigt att arbeta med, något som kan vara extra viktigt vid spricklagningar, mindre putslagningar, omfogningar och andra moment som kan vara svåra att få bra.

Läs mer

Hammarkalkbruk K 1:4 är ett våtblandat, lufthärdande kalkbruk som är tillrett på Hammarkalk (kalkpasta) och natursand från sydöstra Skåne och levereras fuktigt.

Används till alla förekommande puts-, fog- och murarbete där ett rent kalkbruk i grövre fraktion önskas och där man inte behöver samma höga bindemedelshalt som i Kulekalkbruk K1:3.

Läs mer