Hammarkalkbruk

 

Hammarkalkbruk K1:4  är ett prisvärt och lättanvänt lufthärdande kalkbruk som används främst inom byggnadsvården. Kan används till alla förekommande puts-, fog- och murarbete där ett rent kalkbruk i grövre fraktion
 önskas och där man inte behöver samma höga bindemedelshalt som i Kulekalkbruk K1:3.

En fördel med ett våtblandat bruk som levereras fuktigt är att man slipper dammet från torrbrukshanteringen.

Hammarkalkbrukets bindemedel finns också som kalkpasta för dig som själv vill blanda färg eller bruk.

Produktinformation

Produkttyp
Våtblandat kalkbruk som är tillverkad av lufthärdande kalk, Kalkvatten och välgraderad sand. 

Användningsområde
Bruket används främst inom byggnadsvård och är ett mycket lättarbetat material lämpligt till såväl omfogning, lagning som hela omputsningar.

Rekommendationer
Val av bruk till renovering och restaurering bör avgöras av personer med kunskap om de material och metoder som använts när byggnaden uppfördes. Det är viktigt att använda rätt bruk på rätt plats med tanke på brukens olika egenskaper och byggnadens kulturhistoriska värde samt framtida underhåll. 

Åtgång
Ca 2 kg/mm/m²
Åtgången varierar beroende på
utförande och underlag.

Förpackning
25 kg plasthink
150 liter kvartspall
500 liter helpall
Kulör
Opigmenterad varmvit eller pigmenterad 

Innehåll
Lufthärdande kalk
Natursand
Kalkvatten