Hammarkalkbruk | K1:4


Hammarkalkbruk | K1:4 är ett våtblandat, prisvärt och lättanvänt lufthärdande kalkbruk som används främst inom byggnadsvården. En fördel med ett våtblandat bruk som levereras fuktigt är att man slipper dammet från torrbrukshanteringen.

Hammarkalkbruk | K1:4 är ett magrare kalkbruk (har mindre bindemedel) än Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3.

Standardprodukter
• Hammarkalkbruk | K1:4 | 0-2 mm
• Hammarkalkbruk | K1:4 | 0-3 mm

basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Bruket används till alla förekommande puts-, fog- och murarbete där ett rent kalkbruk i grövre fraktion
 önskas och där man inte behöver samma höga bindemedelshalt som i Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3.

Innehåll

Lufthärdande kalk
Torkad välgraderad natursand
Kalkvatten

Åtgång

Putsning ca 1 liter/mm/m2
Fogning ca 5-6 liter/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

150 liter kvartspall
500 liter helpall

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

InspirationsfilmAndra produkter


Hansakalkbruk™

Gå till
Hansakalkbruk™

Trilokalkbruk™

Gå till
Trilokalkbruk™

Luftkalkbruk CL90 | K1:3

Gå till
Luftkalkbruk CL90 | K1:3

Kalkspritputs CL90

Gå till
Kalkspritputs CL90

Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3

Hammarkalkbruk | K1:4

Gå till
Hammarkalkbruk | K1:4