Lite om nätning och armering

Armering av fasader är något man på olika sätt använt sig av i den mån det har behövts mycket långt tillbaka i byggnadshistorien.
Att "näta" en fasad kan man göra av olika anledningar med den idag allra vanligaste är för att armera putsen.
Rent generellt behöver man nät-armera mycket mer sällan med kalkbaserade produkter än med cement och KC-baserade bruk, kalkbruken har en naturligt hög böjhållfasthet och andra deformationsegenskaper och klarar ofta rörelser i underlaget på ett mcyekt bättre sätt än de cementbaserade bruken som idag är så vanliga i byggbranschen.

Trots detta kan man ibland behöva näta även vid putsning med kalkbruk. Det kan till exempel röra sig om skarvar i underlaget, konstruktioner med inbyggda svaga punkter och annat som gör att man kan misstänka en onormalt stor rörelse i underlaget. Det kan såklart även vbli aktuellt vid putsning underlag som bedöms vara i alltför dålig konditition, då nätar man i stor utsträckning för att säkra att putsen helt enkelt hänger kvar på väggen.

putsnat

Revetering på trä med Vassmatta

Att putsa direkt på trä har varit ett problematiskt moment för hantverkarna under lång tid tillbaka. Man har haft puts på timmerkonstruktioner och löst vidhäftningen mot stommen på många olika sätt. Det finns tekniker där man spikat små plugg och pliggar i timmerstommen för att bruket ska fastna, likaså varianter där man fäst såväl björkris som vass mot underlaget för att ge putsen något att "bita" i.

Idag är Vassmattan med liggande vassrör fästa på förzinkat kycklingnät ofta den bästa lösningen!
Detta ger samma typ av resultat som de gamla tidernas vass/träpligg på stommen men är oerhört mcyket mer tidseffektivt.
Vassmattan säljs i längder om 1,8x12meter och monteras uppifrån och ned.

vassmatta

Armering med tagel i bruk

Trogna våra traditionella material så säljer vi även tvättat och nedklippt tagel från häst i bunt. Att armera med djurhår är ett traditionellt sätt att armera till exempel ett fogbruk.
Denna typen av armering används till exempel vid fogning av mot fönster- och dörrkarmar eller i korsvirkeskonstruktioner. Även vid läggning av takpannor i bruk är detta en vanlig lösning.
Taglet säljs i bunt om ungefär 0,4 kg och klipps sedan och fördelas i det blandade bruket på arbetsplatsen.

tagel