Bental Algtvätt  5 lit (konc.)

 

Det är viktigt att underhålla fasaderna på ett bra sätt, tvätta den varsamt vid behov och se till att eventuella problem med alger inte får eskalera och pågå under lång tid.
På samma sätt är det avgörande att alla ytor rengörs ordentligt innan ni kalkar dem på nytt, kalk fastnar helt enkelt inte så bra på alger!
Bental Algtvätt är speciellt framtaget för oss för att fungera på en kalkfärg, under en kalkfärg och inte lämna några spår på fasaden som kan missfärga eller på något annat sätt påverka kalkmålningens funktion och egenskaper.
Se produktblad för ytterligare instruktioner om applicering, utförande och rengöring.

Produktinformation

Produkttyp
Bental rengör effektivt de flesta vattentåliga material från alger och annan påväxt samtidigt som medlet är relativt skonsam mot miljö och underlag. Produkten innehåller inga impregnerande ämnen och är extra lämplig vid arbete på fasader som ska målas med kalkbaserade mineraliska färger efter avslutad rengöring.

Förpackning
1 liter flaska
5 liter plastdunk

Anvisning
Bental påförs på torr yta. Provrengöring skall alltid utföras på en begränsad yta för att konstatera rengörande effekt samt säkerställa att ingen oönskad påverkan av underlaget förekommer. 

Innehåll
Benzalkoniumclorid (5-15%)

Åtgång
Ca 0,2 liter brukslösning/m2/behandling
Åtgången varierar beroende på
utförande och underlag.

Dokument
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad