Lithomex Stenlagningsbruk

Saint-Astier Stenlagningsbruk

Oavsett om det är tegel, gråsten eller granit som ska repareras så är det avgörande att lagningen fungerar såväl tekniskt som estetiskt med den ursprungliga stenen.
Saint-Astier Stenlagningsbruk levereras antingen opigmenterat i en ljusgrå varm ton eller pigmenterat i önskad nyans. För bästa resultat kan produkten även brytas på plats av den vane hantverkaren.

Produkten är baserad på Saint-Astier NHL-kalk, vitcement, lättballast och sand samt en liten mängd vidhäftnings- och hydrofoberande tillsatser. Detta ger ett material som är extremt lätt att arbeta med och som har en mycket hög diffusionsförmåga samtidigt som det suger åt sig och mörknar på ungefär samma sätt som omgivande sten.

Produktinformation

Produkttyp
Saint-Astier Stenlagningsbruk är lämpligt för de flesta typer av förekommande mur- och fasadstenar, typ natursten, tegelsten, kalksten och sandsten. 

Användningsområde
De flesta typer av lagningar på fasader kan utföras på angivna stentyper. Vid ytor som är utsatta för hårt slitage bör återförsäljare konsulteras innan materialval. Produkten är inte lämplig för lagning av golv, trappor och andra horisontella ytor med högt slitage. 

Rekommendationer
Saint-Astier Stenlagningsbruk levereras neutralt vit eller pigmenterat efter beställarens önskemål. Den vane hantverkaren kan även pigmentera materialet på arbetsplatsen med kalk- och ljusäkta torrpigment för att exakt kunna anpassa nyansen efter underlaget.

Åtgång
Ca 1,7 kg/mm/m².
Åtgången varierar beroende på
utförande och underlag.

Förpackning
5 kg påse
20 kg papperssäck
Kulör
Varmvit eller pigmenterad 

Innehåll
Saint-Astier Naturligt hydraulisk kalk
Vitcement
Vermiculit
Sand
Pigment
Hydrofoberande
Vidhäftningsförbättrande

pdficon


Produktdatablad
Säkerhetsdatablad