tagel

 

 

Trogna våra traditionella material så säljer vi även tvättat och nedklippt tagel från häst i bunt. Att armera med djurhår är ett traditionellt sätt att armera till exempel ett fogbruk.
 Denna typ av armering används till exempel vid fogning mot fönster- och dörrkarmar eller i korsvirkeskonstruktioner.
Även vid läggning av takpannor i bruk är detta en vanlig lösning.


Produktinformation

Produkttyp
Tagel för armering av bruk.

Förpackning
Bunt om ca 0,4 kg

Anvisning
Blanda finklippt tagel i kalkbruket som armering, används t ex vid fogning mot fönster- och dörrkarmar eller i korsvirkeskonstruktioner. 

Innehåll
Hästtagel

Dokument
Produktdatablad