Bruksmuseet, Forsmarks Bruk

Byggstart

2012

Byggherre

-

Föreskrivare

ECS-Teknik AB

Fasadentreprenör

 

Produkter

Målarkalk Offerputs

Kulör

-

Info

Bruksmuseet är beläget i gamla Visthusboden där man förr saltade kött och fisk för brukspersonalens behov. Återkommande saltskador i  kalkputsen gjorde att man 2010 utförde en provyta med offerputsbruk. 2012 putsades övriga saltvittrade ytor om med offerputsbruket och vid uppföljning 2016 upptäcktes inga nya saltskador.