Finputs Grund / LIP Multi


Används som grundbehandling innan slutbehandling sker med Hyllingegårdens Finputs | K1:1.

Kalkbruk
Ingen grundning behövs på kalkbruk - se produktblad.

Gipsskivor
Skarvspacklas med LIP Multi och i samband med detta fäster man lämplig skarvremsa godkänd för bruk på gipsskivor i den fuktiga fixen.

Skarvspacklingen tillåts hårdna innan ett tunt men väl täckande skikt av LIP Multi appliceras med bredspackel eller stålskånska över hela ytan. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort.

Lättbetong eller betongelement
Behandlas med primer av typen LIP Primer 54 och vatten i blandningsförhållande 1:3 enligt ordinarie anvisning för produkten.

Ytorna armeras med armeringsväv av lämplig typ som fästs mot underlaget genom att tryckas fast i fuktig tandspacklad Lip Multi Kakelfix eller i lämpligt lim. Arbeta noggrant och systematiskt så att full vidhäftning mot underlaget uppnås och luftbubblor och veck undviks.

Ett dygn efter att väven monterats bredspacklas hela ytan med Lip Multi Kakelfix i ett tunt väl täckande skikt. Dagen efter skrapas/slipas eventuella ojämnheter i skiktet bort, var försiktig så att inte underliggande väv friläggs eller på annat sätt skadas.

Målade och/eller tapetserade ytor
All lös färg eller lös tapet måste avlägsnas innan behandlingen kan utföras. Efter avslutad rengöring appliceras LIP Multi i ett tunt men väl täckande skikt och flera spacklingar kan krävas för att fylla ut eventuella ojämnheter i underlaget. 


Produktinfo

Användningsområde

Grundning på olika underlag innan slutbehandling med Hyllingegårdens Finputs | K1:1.

Innehåll

Se produktinfo.

Åtgång

ca 1 kg/m2 (slät yta)

Kulör

Vit

Förpackning

20 kg

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
ByggvarudeklarationAndra produkter


Hyllingegårdens Finputs | K1:1

Gå till
Hyllingegårdens Finputs | K1:1

Finputs Grund / LIP Multi

Gå till
Finputs Grund / LIP Multi