Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5


Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5 är en färdigblandad produkt baserad på naturligt hydraulisk kalk och naturlig sand 0–3 mm. Kalkrivputsen går även att få i styrka NHL2 och NHL5.

Kalkrivputs, som också benämns skrapad puts, läggs på fasaden för hand alternativt sprutas på. Efter det att putsen har hårdnat något rivs de yttersta millimetrarna bort med en spikbräda, vilket medför en struktur med inåtgående urgröpningar.
Kalkrivputs är mycket bra tekniskt sett och har en mjuk och behaglig framtoning.

 


Produktinfo

Användningsområde

Används vid renovering eller nyproduktion av kalkputsade byggnader där man önskar en grov struktur på putsen. Appliceras på väl förvarnad och grovt avdragen grovputs.

Innehåll

Naturligt hydraulisk kalk
Naturlig sand 0-3 mm

Åtgång

25 kg/m2 vid en putstjocklek på ca 12 mm.

Kulör

Pigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

25 kg
1200 kg

Produktinfo

Produktblad

Inspirationsbilder

DSC_4610.jpg DSC_4605.jpg DSC_4605.jpg DSC_4610.jpg DSC_4604.jpg


Andra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Saint-Astier Hydraulisk stänkputs

Gå till
Saint-Astier Hydraulisk stänkputs

Saint-Astier Hydraulisk kalkspritputs

Gå till
Saint-Astier Hydraulisk kalkspritputs

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5

Gå till
Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5