Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5


Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand.
Styrkeklass NHL3,5 = Medelstarkt.

Standardsortiment NHL3,5-bruk
• Saint-Astier Grundningsbruk NHL3,5 | 1:1,5 | 0-4 mm

• Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-4 mm
• Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-2 mm

• Saint-Astier Finbruk NHL3,5 | 1:2,5 | 0-1 mm

ce_bedömd basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Saint-Astier NHL3,5-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.
Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar.
Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget.

Innehåll

Saint-Astier NHL-kalk
Torkad välgraderad kvartssand

Åtgång

Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad. Kan fås pigmenterad.

Förpackning

25 kg plastsäck
1200 kg storsäck

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
SkötselanvisningAndra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Saint-Astier Hydraulisk stänkputs

Gå till
Saint-Astier Hydraulisk stänkputs

Saint-Astier Hydraulisk kalkspritputs

Gå till
Saint-Astier Hydraulisk kalkspritputs