Hyllingegårdens Kalkfärg Special


Kalkfärg Special är en diffusionsöppen kulturkalkfärg som ger en lite flammig levande yta. Den har vit dolomitmjöl som fyllnadsmedel och innehåller kalk som bindemedel. Kalkfärg Special har inga filmbildande tillsatser och dess egenskaper gör att den kan användas upprepade gånger utan att väggens fuktegenskaper försämras.

Kalkfärgens fördelar gentemot andra produkter på marknaden är främst dess oerhört höga förmåga att släppa ut fukt, både i ångform och i vätskefas. Detta innebär i klartext att en kalkfärg aldrig kan orsaka skador av instängd fukt i väggen, alltså ingen mögel, frostsprängd puts osv. Att den släpper igenom vatten så lätt innebär ju då också att den snabbt blir fuktig vid nederbörd, detta i sin tur bidrar till det levande och skiftande utseende som en kalkmålad yta har.

basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Avsedd för avfärgning inne och ute på kalkputs, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används såväl vid renovering som vid nyproduktion.

Innehåll

Lufthärdande kalk
Dolomitmjöl
Vatten
Pigment
Konsistensförbättrande

Åtgång

Ca 0,8 kg/m² vid två strykningar. Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Kulör

Vit, standard- eller specialkulör.

Förpackning

15 kg plasthink

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
SkötselanvisningAndra produkter


Hyllingegårdens Kalkfärg V

Gå till
Hyllingegårdens Kalkfärg V

Hyllingegårdens Sandkalk

Gå till
Hyllingegårdens Sandkalk

Hyllingegårdens Kalkmjölk

Gå till
Hyllingegårdens Kalkmjölk

Kiselit™ - NHL-kalkfärg

Gå till
Kiselit™ - NHL-kalkfärg

Hyllingegårdens Kalklasyr

Gå till
Hyllingegårdens Kalklasyr

Hyllingegårdens Kalkvatten

Gå till
Hyllingegårdens Kalkvatten

Hyllingegårdens Kulekalk

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalk

Hammarkalk® - Slagen Hälsingborgskalk

Gå till
Hammarkalk® - Slagen Hälsingborgskalk

Hansakalk™ - Vedbränd Gotlandskalk

Gå till
Hansakalk™ - Vedbränd Gotlandskalk

KUNGSKALK™

Gå till
KUNGSKALK™