Hyllingegårdens Kulekalkmjölk


Kulekalkmjölk eller Traditionell kalkfärg som den också kallas är tillredd på våtsläckt vällagrad Hyllingegårdens Kulekalk, Kalkvatten samt i förekommande fall kalk- och ljusäkta pigment enligt RAÄ:s rekommendationer.

Järnvitriol är ett pigment som använts sedan 1700-talet och ger ett orange till brunorange utseende. Mer info och utförlig anvisning här.

basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Kulekalkmjölk är en traditionell kalkfärg som används för avfärgning på puts av luftkalkbruk eller svagt hydrauliskt kalkbruk av lämpligt slag. Det behövs 5-7 strykningar för att täcka och ge ett tillräckligt skydd.

Innehåll

Hyllingegårdens Kulekalk - våtsläckt och långtidslagrad kalkpasta
Kalkvatten

Åtgång

Ca 0,3-0,5 liter/m² och strykning. Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad vit, standardkulör eller pigmenterad enligt önskemål.

Förpackning

20 liter plasthink

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

Inspirationsfilm

Inspirationsbilder

PK_EP.jpg


Andra produkter


Trilokalkmjölk™

Gå till
Trilokalkmjölk™

Trilokalkfärg - Graip™

Gå till
Trilokalkfärg - Graip™

Trilokalkfärg - Gunnfjaun™

Gå till
Trilokalkfärg - Gunnfjaun™

Hansakalkmjölk™

Gå till
Hansakalkmjölk™

Hansakalkfärg - Havde™

Gå till
Hansakalkfärg - Havde™

Hansakalkfärg - Vitstjerna™

Gå till
Hansakalkfärg - Vitstjerna™

KUNGSKALK™

Gå till
KUNGSKALK™

Hyllingegårdens Kalkfärg V

Gå till
Hyllingegårdens Kalkfärg V

Hyllingegårdens Sandkalk

Gå till
Hyllingegårdens Sandkalk

Kiselit™ - NHL-kalkfärg

Gå till
Kiselit™ - NHL-kalkfärg

Hyllingegårdens Kulekalkmjölk

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalkmjölk

Hyllingegårdens Kulekalk

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalk

Hammarkalk® - Slagen Hälsingborgskalk

Gå till
Hammarkalk<sup>®</sup> - Slagen Hälsingborgskalk

Hyllingegårdens Kalklasyr

Gå till
Hyllingegårdens Kalklasyr

Hyllingegårdens Kalkvatten

Gå till
Hyllingegårdens Kalkvatten