Bedömning av putstyp


Vi gör en okulär bedömning av provet som helhet och tittar på såväl ytskikt som underliggande putsskikt. Vi jämför bruksskiktets styrka och hårdhet med referensprover och gör en bedömning av vilket känt bruk som vi bedömer ligga närmast provets.
Detta alternativ är ofta lämpligt när analysens mål är att ta fram ett bruk som passar till fläckvis lagning av en befintlig putsad yta. I detta alternativ ingår även ”Bedömning av färgtyp”.


Produktinfo

Användningsområde

-

Innehåll

-

Åtgång

-

Kulör

-

Förpackning

-

ProduktinfoAndra produkter


Bedömning av färgtyp

Gå till
Bedömning av färgtyp

Bedömning av putstyp

Gå till
Bedömning av putstyp

Putsbedömning med siktanalys

Gå till
Putsbedömning med siktanalys

Putsbedömning med siktanalys och ballastkarta

Gå till
Putsbedömning med siktanalys och ballastkarta

Tunnslipsanalys med en sammanfattning på svenska

Gå till
Tunnslipsanalys med en sammanfattning på svenska

Tunnslipsanalys med komplett översättning

Gå till
Tunnslipsanalys med komplett översättning