Måla på KC-puts

För att måla på KC-puts är det som regel bättre att använda en KC-baserad färg än att använda vanliga kalkfärger. Anledningen till detta är helt enkelt att en KC-puts är något tätare och hårdare än en kalkbaserad puts. Detta kräver då mer av färgen och en KC-färg är i likhet med en KC-puts baserad på lufthärdande kalk och cement, i detta fallet vitcement.

Vi har två sorters KC-färg, Hydraulit och Hydraulit EXTRA. Hydraulit EXTRA har en högre andel cement och klarar därför av att vidhäfta på starkare KC-putser. Vi rekommenderar normalt vanlig Hydraulit för KC-bruk C och Hydraulit EXTRA för KC-bruk B.