Analyser och bedömningar av puts och färg

Vi utför ett flertal typer av bedömningar och materialanalyser av olika slag, en del av dem sker i egen regi och andra och andra skickas till externa laboratorium som vi samarbetar med. Följande alternativ erbjuder vi i dagsläget, kontakta oss för prisuppgift.

Kemiglas

Bedömning av färgtyp

Vi gör en bedömning av provets ytskikt och bedömer dess sammansättning. Med detta alternativ kan vi som regel avgöra om färgen är kalkbaserad och oorganisk eller om det rör sig om någon annan typ av bindemedel.

Produkter som innehåller tillsatser av olika slag eller som är en blandning av olika bindemedel kan vara svårbedömda med detta alternativ och då är ofta tunnslipsanalys (art.nr. 1805/1806) ett bättre alternativ.

Artikelnr: 1800

Bedömning av putstyp

Vi gör en okulär bedömning av provet som helhet och tittar på såväl ytskikt som underliggande putsskikt. Vi jämför bruksskiktets styrka och hårdhet med referensprover och gör en bedömning av vilket känt bruk som vi bedömer ligga närmast provets.

Detta alternativ är ofta lämpligt när analysens mål är att ta fram ett bruk som passar till fläckvis lagning av en befintlig putsad yta. I detta alternativ ingår även ”Bedömning av färgtyp”, art.nr. 1800.

Artikelnr: 1801

Putsbedömning med siktanalys

Utöver ”Bedömning av putstyp” så löser vi upp putsprovet och mäter upp bindemedelshalten i bruket och tar fram blandningsförhållandet. Ballasten torkas och siktas och en siktkurva tas fram.

För att utföra en sådan analys behöver vi minst 100 gram bruksprov och analysen kan endast utföras på ett skikt åt gången.

Artikelnr: 1802

Putsbedömning med siktanalys och ballastkarta

Samma typ analys som artikelnummer 1802 men här kompletterar vi rapporten med en ballastöversikt där kulör och form blir tydligt med varje ballastgradering monterad på en översiktskarta.

Ett lämpligt alternativ då man vill ha mer information om den tidigare använda ballasten.

Artikelnr: 1804

Tunnslipsanalys med en sammanfattning på svenska

Tunnslipsanalysen utförs av ett externt laboratorium i Danmark och en komplett rapport levereras på danska med text och exempelbilder som tydligt visar de olika skikten.

Vi gör en svensk sammanfattning på rapporten som levereras tillsammans med original-rapporten.

Artikelnr: 1805

Tunnslipsanalys med komplett översättning

Samma som art.nr. 1805 men med en översättning av hela originalrapporten till svenska.

Artikelnr: 1806