Kulekalkbruk K1:3

 

 

Kulekalk är en ren lufthärdande kalktyp, våtsläckt och marklagrad i vår anläggning på Hyllingegården i Skåne.
Efter 2 år i markgrav tar vi upp kalken och blandar den med välgraderad kvartssand till ett bindemedelsrikt och vackert ljusgrått, våtblandat, lufthärdande kalkbruk.

Kulekalkbruk K1:3 tillverkas som standard i hela fyra olika kornstorlekar, från 0-0,3 mm för de allra finaste lagningarna hela vägen upp till 0-4 mm för grovputsning på tegel och liknande.

Kulekalkbrukets bindemedel (Kulekalk) som kalkpasta för dig som själv vill blanda färg eller bruk.

Produktinformation

Produkttyp
Kulekalkbruk K1:3 är tillverkad av våtsläckt och vällagrad Kulekalk, kalkvatten och välgraderad sand. Kalkbruket levereras fuktigt i plastsäck och är på så sätt helt lagringstabilt.
Förvara de förslutna säckarna i ett frostfritt utrymme och plocka fram dem igen om fem eller tio år. Så länge inte luften tillåts komma i kontakt med bruket så härdar det nämligen inte! 

Användningsområde
Bruket används främst inom byggnadsvården och är ett mycket lättarbetat material lämpligt för såväl omfogning, spricklagning som till hela omputsningar.

Rekommendationer
Val av bruk till renovering och restaurering bör avgöras av personer med kunskap om de material och metoder som använts när byggnaden uppfördes. Det är viktigt att använda rätt bruk på rätt plats med tanke på brukens olika egenskaper och byggnadens kulturhistoriska värde samt framtida underhåll. 

Åtgång
Ca 2 kg/mm/m²
Åtgången varierar beroende på
utförande och underlag.

Förpackning 
5 kg plasthink
25 kg plastsäck
150 liter kvartspall
500 liter helpall
Kulör
Opigmenterad varmvit eller pigmenterad 

Innehåll
Kulekalk
Kvartssand
Vatten

Referensprojekt