CL90_1

Luftkalkbruket CL90 | K1:3 tillverkas av en mycket ren, släckt kalk (över 90 % kalciumhydroxid) och blandas med en välgraderad kvartssand till två olika fraktioner, 0-1 mm och 0-4 mm. Bruket levereras torrt i 25 kg plastsäck eller 1200 kg storsäck.

Med sin unika sammansättning är det ett torrbruk som möter de krav man ställer på ett lufthärdande kalkbruk till de flesta typer av puts-, mur och fogarbeten, även på större projekt där en rationell torrbrukshantering i storsäck krävs.

Produktinformation

Produkttyp
CL90 | 1:3 är ett färdigblandat lufthärdande kalkbruk framställt av en mycket ren släckt kalk (över 90 % kalciumhydroxid) och blandas med välgraderad kvartssand.  

Användningsområde
Med sin unika sammansättning är det ett torrbruk som möter de krav man ställer på ett lufthärdande kalkbruk till de flesta typer av puts-, mur- och fogarbeten. 

Rekommendationer
Val av bruk till renovering och restaurering bör avgöras av personer med kunskap om de material och metoder som använts när byggnaden uppfördes. Det är viktigt att använda rätt bruk på rätt plats med tanke på brukens olika egenskaper och byggnadens kulturhistoriska värde samt framtida underhåll. 

Åtgång
Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning tegel ca 70 kg/m2 (halvstensmur, svenskt format)
Fogning ca 15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på
blandningsförhållande, utförande
och underlag.

Förpackning
25 kg plastsäck
1200 kg storsäck

Kulör
Opigmenterad

Innehåll
Släckt kalk
Kvartssand