St.One® Stenlagningsbruk


Oavsett om det är tegel, gråsten eller granit som ska repareras så är det avgörande att lagningen fungerar såväl tekniskt som estetiskt med den ursprungliga stenen. St.One® Stenlagningsbruk levereras antingen opigmenterat i en ljusgrå varm ton eller pigmenterat i önskad nyans. För bästa resultat kan produkten även brytas på plats av den vane hantverkaren.

Produkten är baserad på Saint-Astier NHL-kalk, vitcement, lättballast och natursand samt en liten mängd vidhäftnings- och hydrofoberande tillsatser. Detta ger ett material som är extremt lätt att arbeta med och som har en mycket hög diffusionsförmåga samtidigt som det suger åt sig och mörknar på ungefär samma sätt som omgivande sten.

ce_bedömd bb-bedömd sundahus_miljödata

Produktinfo

Användningsområde

Stenrestaurering/-reparation av tegel, kalksten, sandsten, gråsten eller granit.
De flesta typer av lagningar på fasader kan utföras på angivna stentyper. Vid ytor som är utsatta för hårt slitage bör konsultation ske innan materialval. Produkten är inte lämplig för lagning av golv, trappor och andra horisontella ytor med högt slitage.

Innehåll

Saint-Astier Naturligt hydraulisk kalk
Vitcement
Vermiculit
Torkad välgraderad natursand
Pigment
Hydrofoberande
Vidhäftningsförbättrande

Åtgång

Ca 1,7 kg/mm/m². Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

5 kg påse
25 kg säck

Produktinfo

Produktblad
SäkerhetsdatabladAndra produkter


Saint-Astier Injekteringsbruk

Gå till
Saint-Astier Injekteringsbruk

Saint-Astier Flytbruk

Gå till
Saint-Astier Flytbruk

Saint-Astier Kalkgjutning

Gå till
Saint-Astier Kalkgjutning

St.One® Stenlagningsbruk

Gå till
St.One<sup>®</sup> Stenlagningsbruk