Cementfärg


Cementbaserad putsfärg i pulverform för målning av hårda cementbaserade putser.

När man har en puts baserad på cement, murcement eller liknande så fungerar inte våra vanliga kalk- och KC-baserade färger särskilt bra.
De klarar helt enkelt inte av att vidhäfta på rätt sätt på det mycket hårda underlaget.

Vid målning på hårda cementbaserade putser (motsvarande styrkeklass A / CS IV) föreslår vi istället vår Målarkalk Cementfärg.
Observera att Målarkalk Cementfärg inte är lämplig för målning på ytor målade med andra typer av färg, inte heller andra cementfärger, kalk- och KC-baserade färger är lämpliga som underlag.

basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

För målning av hårda cementbaserade putser, rena och sugande betongytor samt på gråsten/natursten. Används såväl vid renovering som vid nyproduktion.

Innehåll

Vitcement
Dolomitmjöl
Vatten
Konsistensförbättrande
Vidhäftningsförbättrande

Åtgång

Ca 0,8 kg/m² vid två strykningar. Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Kulör

Vit eller pigmenterad, begränsningar finns.

Förpackning

20 kg hink

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

Inspirationsfilm



Andra produkter


Cementfärg

Gå till
Cementfärg