Kalkohol™ Algtvätt


Kalkohol™ Algtvätt är framtagen speciellt för murverk och traditionella mineraliska putser, den består av 70% etanol som kalkmättats och levereras bruksklar (skall inte blandas).
Produkten har utvecklats utifrån forskningsprojektet "Ren Puts" där syftet var att hitta en miljövänlig och effektiv lösning på algproblematik som samtidigt inte kan påverka underlaget negativt.

Att avlägsna påväxt med hjälp av Kalkohol™ Algtvätt är både snällt mot miljön och mycket effektivt. Etanolen bryts snabbt ned i naturen men är oerhört reaktivt vid applicering på alg och lav.

Kalkohol™ har till skillnad mot "vanlig" etanol, som är svagt sur, ett högt pH-värde och är helt kalkmättad. Detta innebär att mineraliska kalkbaserade underlag stärks upp istället för att riskera att brytas ned av lösningen.

Kalkohol™ är helt transparent till svagt mjölkvit och är därför främst avsedd för ljusare fasader, putser och murverk. Produkten är avsedd för mineraliska putser och murverk men kan inte användas på organiska färg- eller putstyper.


Produktinfo

Användningsområde

Algborttagning på alla mineraliska ytor, framförallt på gamla murverk och puts av kalk, tegel och sten.
Kalkohol™ Algtvätt är brandfarligt och ska därför användas och hanteras i enlighet med de anvisningar för produkten som finns.

Innehåll

Kalkmättad 70% etanol (dubbeldenaturerad) .

Åtgång

Upp till 0,5 liter/kvm och behandling

Kulör

Transparent till svagt mjölkvit

Förpackning

25 liters dunk

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Inspirationsbilder

algkolonn2.jpg algtrappa.jpg


Andra produkter


Kalkohol™ Algtvätt

Gå till
Kalkohol™ Algtvätt