Förzinkat putsnät


Varmförzinkat stålnät för nätning innan putsning.

Armering av fasader är något man på olika sätt använt sig av, i den mån det har behövts, mycket långt tillbaka i byggnadshistorien.
 Att "näta" en fasad gör man för att armera putsen.
Ett kalkbruk har en naturligt hög böjhållfasthet tillsammans med andra goda deformationsegenskaper, vilket innebär att de klarar rörelser i underlaget på ett mycket bättre sätt än de cementbaserade och KC-baserade bruken som är så vanliga idag i byggbranschen.


Produktinfo

Användningsområde

Som armering vid putsning med kalkbruk. Det kan till exempel röra sig om skarvar i underlaget, konstruktioner med inbyggda svaga punkter och annat som gör att man kan misstänka en onormalt stor rörelse i underlaget. Det kan såklart även bli aktuellt vid putsning underlag som bedöms vara i alltför dålig kondition, då nätar man i stor utsträckning för att säkra att putsen helt enkelt hänger kvar på väggen.

Innehåll

Varmförzinkad tråd

Åtgång

-

Kulör

-

Förpackning

1 x 25 meter
0,5 x 25 meter
0,25 x 25 meter

ProduktinfoAndra produkter


Förzinkat putsnät

Gå till
Förzinkat putsnät

Tagel för armering av bruk

Gå till
Tagel för armering av bruk