putsnät

 

Armering av fasader är något man på olika sätt använt sig av, i den mån det har behövts, mycket långt tillbaka i byggnadshistorien.
 Att "näta" en fasad gör man för att armera putsen.
Ett kalkbruk har en naturligt hög böjhållfasthet tillsammans med andra goda deformationsegenskaper, vilket innebär att de klarar rörelser i underlaget på ett mycket bättre sätt än de cementbaserade och KC-baserade bruken som är så vanliga idag i byggbranschen.


Produktinformation

Produkttyp
Varmförzinkat stålnät för nätning innan putsning.

Förpackning
Rulle 1x25 meter
Rulle 0,5x25 meter

Anvisning
Som armering vid putsning med kalkbruk. Det kan till exempel röra sig om skarvar i underlaget, konstruktioner med inbyggda svaga punkter och annat som gör att man kan misstänka en onormalt stor rörelse i underlaget. Det kan såklart även bli aktuellt vid putsning underlag som bedöms vara i alltför dålig kondition, då nätar man i stor utsträckning för att säkra att putsen helt enkelt hänger kvar på väggen. 

Innehåll
Varmförzinkad tråd