Hansakalk® - vedbränd kalkpasta


Hansakalk® är en våtsläckt och vällagrad kalkpasta. Den blandas med vatten till Kalkmjölk (Traditionell kalkfärg) för avfärgning av kalkputs. Den används även för att tillreda kalkbruk och kalkvatten.

Detta är en vedbränd gotländsk lufthärdande kalk. Namnet kommer ifrån att sedan mitten av 1600-talet exporterades bränd kalk och skepp seglade med kalk från ön till svenska, danska och tyska hamnar - en riktig Hansakalk! 

Hansakalk® våtsläcks efter vedbränningen till en kalkpasta. Kalkpastan blandas med vatten till traditionell kalkmjölk för avfärgning av kalkputs. Den används också för att tillreda kalkbruk och kalkvatten. 

Kalkbränning till murbruk har pågått på Gotland sedan medeltiden. På 1100-talet, när öns kyrkor började byggas, kom både bränd kalk och kalkstensblock till användning. 

Produkter
• Hansakalk® | kalkpasta/bindemedel

Hansakalkmjölk™ | färdigblandad traditionell kalkmjölk

• Hansakalkfärg | Havde™
• Hansakalkfärg | Vitstjerna™

Hansakalkbruk™ | standardblandningar eller specialblandning efter erhållet recept

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Hansakalk spädes normalt med 100-130 liter vatten och stryks i flera tunna strykningar.
Den används främst till målning på kalkputser av lufthärdande kalk eller svagt hydrauliska putser (typ NHL2).

Innehåll

Vedbränd och våtsläckt Gotlandskalk

Åtgång

Ca 0,5 kg/m² för full täckning. Åtgången varierar beroende på utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad vit

Förpackning

25 kg hink

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
SkötselanvisningAndra produkter


Hansakalk® - vedbränd kalkpasta

Gå till
Hansakalk<sup>®</sup> - vedbränd kalkpasta

Hansakalkmjölk™

Gå till
Hansakalkmjölk™

Hansakalkfärg - Havde™

Gå till
Hansakalkfärg - Havde™

Hansakalkfärg - Vitstjerna™

Gå till
Hansakalkfärg - Vitstjerna™

Hansakalkbruk™

Gå till
Hansakalkbruk™