Sankt Pauli kyrka, Malmö

Byggstart

2013

Byggherre

Malmö Pastorat

Föreskrivare

Frierupsmarkens Byggprojektering

Fasadentreprenör

Bröderna Bergströms Byggnads AB

Produkter

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5

Kulör

Fogbruk STA P 20 054

Info

Vi har levererat Saint-Astier NHL-bruk, naturligt hydrauliskt kalkbruk, såväl pigmenterat bruk till omfogningen av hela kyrkan som till ommurning av vissa delar.Använda brukstyper är Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-2 mm (pigmenterat) till fogningen och Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5| 1:2 | 0-4 mm till bakmurningen.