Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5


Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad välgraderad natursand.
Styrkeklass NHL3,5 = Medelstarkt.

STANDARDBLANDNINGAR
Saint-Astier Grundningsbruk NHL3,5 | 1:1,5 | 0-4 mm
- För grundning av sugande underlag t ex normalt sugande tegel och mjuk natursten typ kalksten

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL3,5 | 1:2 | 0-2 mm
- De olika bruken används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, samt till listverk och gesimser
- Bruken används till murning och fogning av normalt sugande tegel samt mjuk natursten typ kalksten
- Lämpligt som läggningsbruk vid invändig läggning av golvtegel och kalkstensgolv samt som fogbruk av detsamma

Saint-Astier Finbruk NHL3,5 | 1:2,5 | 0-1 mm
- Används som ytputs in- & utvändigt i måttligt utsatt miljö
- För fogning av smala tegelfogor på normalt sugande tegel samt äldre murverk

Måla gärna med Kiselit™ NHL3,5-kalkfärg.

ce_bedömd basta_bedömd bb-bedömd sundahus_miljödata

Produktinfo

Användningsområde

Saint-Astier NHL3,5-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.
Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar.
Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget.

Innehåll

Naturligt hydraulisk kalk
Torkad välgraderad natursand

Åtgång

Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

20 kg plastsäck
1200 kg storsäck

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

Inspirationsfilm

Inspirationsbilder

_DSF3697.jpg _DSF3704.jpg _DSF3706.jpg


Andra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Gå till
Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Gå till
Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL

Gå till
Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL