Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL


Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL är en färdigblandad produkt baserad på naturligt hydraulisk kalk och naturlig sand 0–3 mm. Kalkrivputsen finns i styrka NHL2, NHL3,5 och NHL5.

Kalkrivputs, som också benämns skrapad puts, läggs på fasaden för hand alternativt sprutas på. Efter det att putsen har hårdnat något rivs de yttersta millimetrarna bort med en spikbräda, vilket medför en struktur med inåtgående urgröpningar.
Kalkrivputs är mycket bra tekniskt sett och har en mjuk och behaglig framtoning.

Standardblandningar
• Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL2 | 0-3 mm
• Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL3,5 | 0-3 mm
• Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL5 | 0-3 mm

Rivputsen går även att få i andra fraktioner.


Produktinfo

Användningsområde

Används vid renovering eller nyproduktion av kalkputsade byggnader där man önskar en grov struktur på putsen. Appliceras på väl förvattnad och grovt avdragen grovputs.

Innehåll

Naturligt hydraulisk kalk
Naturlig sand 0-3 mm
Glimmer
Dolomitkross

Åtgång

25 kg/m2 vid en putstjocklek på ca 12 mm.

Kulör

Pigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

25 kg
1200 kg

Produktinfo

Produktblad

Inspirationsbilder

DSC_4610.jpg DSC_4605.jpg DSC_4605.jpg DSC_4610.jpg DSC_4604.jpg


Andra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Gå till
Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Gå till
Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL

Gå till
Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL