Saint-Astier kalkbruk - NHL5


Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad välgraderad natursand.
Styrkeklass NHL5 = Starkt.

STANDARDSORTIMENT
Saint-Astier Grundningsbruk NHL5 | 1:1,5 | 0-4 mm
- Till grundning på svagt sugande underlag som natursten, hårdbränt tegel, verblendertegel, lättklinker, Porotherm, lättbetong och betonghålsten.

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-2 mm
- De olika bruken används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, på svagt sugande underlag som t ex hårdbränt tegel och natursten typ granit.
- Bruken är också lämpliga för dragning av gesimser och listverk samt putsarbeten på fasader i kustnära och utsatta lägen.
- Lämpligt för fogning av svagt sugande tegel (hårdbränt), verblendertegel och natursten.
- Används också som läggningsbruk till in- & utvändiga tegel- och naturstensgolv samt till sockelputs och uppmurning av fristående murar.
- Bruken används till arbeten i utsatta miljöer, t ex murning av skorstenspipor och läggning av tak- och nockpannor i tegel.

Saint-Astier Finbruk NHL5 | 1:2,5 | 0-1 mm
- Används som ytputs in- & utvändigt i utsatt miljö.
- För fogning av smala tegelfogar på svagt sugande tegel (hårdbränt), verblendertegel och natursten.

Måla gärna med vår hydrauliska kalkfärg Kiselit™ NHL5-kalkfärg.

ce_bedömd basta_bedömd bb-bedömd sundahus_miljödata

Produktinfo

Användningsområde

Saint-Astier NHL-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.
Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar.
Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget.

Innehåll

Naturligt hydraulisk kalk
Torkad välgraderad natursand

Åtgång

Putsning ca 2 kg/mm/m2
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad eller pigmenterad

Förpackning

25 kg plastsäck
1200 kg storsäck

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

InspirationsfilmAndra produkter


Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL3,5

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Gå till
Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Gå till
Hyllingegårdens Kalkstänkputs NHL3,5

Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Gå till
Saint-Astier Kalkspritputs NHL

Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL

Gå till
Hyllingegårdens Kalkrivputs NHL