nhlbruk_sack

Naturlig hydraulisk kalk har producerats i Saint-Astier sedan år 30 f. Kr. och bedrivits i industriell skala sedan 1851. Produktionen drivs fortfarande av släktingar till de två vännerna som en gång startade den första fabriken på platsen.

NHL-kalk från Saint-Astier i Frankrike är en ovanligt ren kalk. Den är dessutom helt fri från tillsatser och är därför en helt ren naturprodukt – precis som det skall vara!

Denna traditionella typ av hydrualiskt kalkbruk njuter en modern comeback på grund av dess prestanda och skönhet. Inte bara är naturligt hydraulisk kalk ett viktigt material i historiskt bevarande och restaurering av många byggnader i världen, Saint-Astier NHL-kalk är också det säkraste och en av de mest naturligt gröna byggnadsprodukterna i dag.

Läs mer om de unika egenskaperna hos Saint-Astier NHL-kalk

Osäker på vad begrepen innebär? Läs mer i "NHL-skolan"!

Produktsortiment

Våra Saint-Astier NHL-bruk kan enklast delas upp i tre användningsområden – Grundningsbruk, Puts & Murbruk samt Finbruk.
Produkternas namn, t ex Saint-Astier NHL5  1:2  0-4 mm, beskriver brukets trycksstyrka, blandningsförhållande kalk:ballast samt ballastens fraktion.

 

Grundningsbruk
Saint-Astier NHL3,5  1:1,5  0-4 mm
Saint-Astier NHL5  1:1,5  0-4 mm

Puts & Murbruk
Saint-Astier NHL2  1:2  0-4 mm
Saint-Astier NHL3,5  1:2  0-4 mm
Saint-Astier NHL3,5  1:2  0-2 mm
Saint-Astier NHL5  1:2  0-4 mm

Finbruk
Saint-Astier NHL2  1:2,5  0-0,4 mm
Saint-Astier NHL2  1:2,5  0-1 mm
Saint-Astier NHL3,5  1:2,5  0-1 mm
Saint-Astier NHL5  1:2,5  0-1 mm

Produktinformation

Produkttyp
Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand. 

Användningsområde
Saint-Astier NHL-bruk är lämpliga till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser. Genom sin höga elasticitet och låga expansion kan nyproduktion utföras utan särskilda rörelsefogar. Bruken är relativt feta med ett högt innehåll av kalk för att säkra en maximal vidhäftning mot underlaget. 

Rekommendationer
Val av bruk till renovering och restaurering bör avgöras av personer med kunskap om de material och metoder som använts när byggnaden uppfördes. Det är viktigt att använda rätt bruk på rätt plats med tanke på brukens olika egenskaper och byggnadens kulturhistoriska värde samt framtida underhåll. 

Åtgång
Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på
blandningsförhållande, utförande
och underlag.

Förpackning
25 kg plastsäck
1200 kg storsäck
Kulör
Opigmenterad

Innehåll
Saint-Astier Naturlig hydraulisk kalk
Kvartssand