Färgkartan

Färgkartan är ett urval av de kulörer och nyanser som vi kan bryta våra produkter i och utgör våra standardkulörer. Då vithet och kulördjup varierar mellan olika produkter går vissa nyanser inte att bryta i alla produkter. Vi bryter alla våra kulörer med kalk- och ljusäkta mineraliska torrpigment och kan leverera ett mycket stort antal nyanser.

Hittar du inte önskad kulör här så kan vi bryta fram specialkulörer efter önskemål.

Kalk är ett naturmaterial och svängningar i kulör kan förekomma och denna kulörsamling ska därför ENDAST ses som vägledande. Vi rekommenderar därför ALLTID att ett färgprov stryks upp på ytan som skall målas (eller på likvärdigt underlag) för bedömning innan slutgiltigt beslut om kulör tas. Tänk på att färgerna som du ser på din skärm oftast inte stämmer 100% med verkligheten!

Färgkarta