Målarkalk Offerputs


Offerputsen består av en speciell putsbas med Saint-Astier NHL-kalk som bindemedel och en ballast av Thermosilit vilket är en expanderad vulkanisk sand. Den har en vit färg och får för funktionen ej målas men kan vid behov genomfärgas med traditionella kulörpigment.
Offerputsen levereras som färdigblandad i säck för grundning och utstockning. Kan även fås seperat (putsbas och Thermosilit) för blandning på arbetsplats.

Skador orsakade av vattenlösliga salter är idag ett vanligt problem i gamla valv och murverk. Problemen uppstår då vi värmer upp utrymmen där vi tidigare haft källarklimat med låg temperatur och hög luftfuktighet. Transport av vatten i murverket sker kapillärt och vattnet löser salter (osintrade) som finns i de tegelstenar som är dåligt brända.
Vattnet letar sig mot de ytor/rum som är varma och när det sedan förångas så återkristalliseras salterna med stor sprängkraft och förstör teglet och eventuella ytskikt.

Problemen kan förhindras om det finns möjlighet att torrlägga murverket så att inte vattnet kan sugas upp kapillärt. Dock finns många hus där detta är omöjligt t ex i Gamla Stan i Stockholm. Man får istället rikta in sig på att applicera ytskikt som hjälper till att bevara bakomvarande murverk och tillåter att utrymmena fortsättningsvis kan vara uppvärmda och kan användas som förråd, samlingslokaler, restauranger eller dylikt.

basta_bedömd bb-bedömd sundahus_miljödata

Produktinfo

Användningsområde

För offerputsning ut- och invändigt på saltskadade murverk. Bruket klarar tjocka påslag, runt 30 mm. Brukets låga vikt och smidighet gör det lätt att arbeta med. Offerputs appliceras i två steg, grundning och utstockning, offerputsen släpper sedan igenom fukt så att salterna kan återkristalliseras på dess yta istället för på teglets.
Offerputsen skall ej målas utan önskas en kulör på offerputsen så kan man pigmentera putsbasen med traditionella kulörpigment till önskad nyans.

Innehåll

Saint-Astier NHL-kalk, hydratkalk, kalkstensmjöl och
Thermosilit

Åtgång

Åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.
Grundning: ca 1,6kg/mm/ m²
Utstockning: ca 0,8 kg/mm/ m²

Kulör

Vit.
Kan fås pigmenterad, dock förblir Thermosiliten vit.

Förpackning

Färdigblandad grundning: 18kg säck
Färdigblandad utstockning: 13kg säck
Blandning på plats:
Målarkalk putsbas: 20 kg säck
Thermosilit: 100 liter säck (12 kg)

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

Inspirationsbilder

Offerputs_1.jpg


Andra produkter