Historik

Helsingborg - kalkbränningens metropol

Historia

Helsingborg var metropolen för kalkbränning i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Styckekalken eller kalkstenen kom sjövägen från Limhamn; i Helsingborgsområdet fanns nämligen ingen förekomst av kalksten.

Den brända kalkstenen levererades i huvudsak till byggarbetsplatserna. Det första man gjorde var att gräva en kalkgrav, där man förvarade den släckta kalken en tid, tills man skulle använda den som bindemedel till puts- och murbruk och för kalkning av fasader.

Kalkindustrin växte och "Hälsingborgskalken" etablerades

Efterhand som byggnationen ökade och större mängder kalkbruk användes växte murbruksfabrikerna, som levererade färdigt kalkbruk, fram. Likaså tillkom kalkslagerier, som tillhandahöll slagen kalk för blandning med ballast på arbetsplatsen. Helsingborg kom att bli den plats i landet som stod för "slagen kalk" eller "stampad kalk" (benämningen har samma betydelse).

På 40-talet etablerades flera kalkslagerier med egna produktnamn, till exempel "Hammarkalk", "Hälsingborgs dubbelstampade Målarkalk" och "Cinders kalk". Stora mängder kalk, räknat i tusentals ton om året, levererades landet över. Det var då namnet och begreppet "Hälsingborgskalk" kom till.

Kärvare tider för kalkslagerierna

I takt med minskade volymer under 1950- och 60-talen tvingades kalkslagerierna att lägga ner ett efter ett. De två sista gick samman 1963 under företagsnamnet Målarkalk AB, med bibehållet produktnamn Hammarkalk. Den enda Hälsingborgskalken som finns kvar i dag är alltså Hammarkalk, som fortfarande tillverkas hos oss på samma sätt och i samma blandare som använts av företaget sedan 40-talet.

Målarkalk AB drivs idag som ett rent familjeföretag av delägarna Oscar, Pamela, Birgitta och Ulf Nymberg.

Målarkalk AB lever, frodas och utvecklas

Genom åren har verksamheten utvecklats från att endast tillverka slagen kalk till att även släcka och lagra våtsläckt Kulekalk, tillverka pigmenterade produkter, såväl kalkfärg som kalkbaserade mur- och putsbruk, utföra materialanalyser och i viss mån även hålla föreläsningar och kurser.

Dessutom är vi i dag en av Sveriges största importörer av hydraulisk kalk, som vi både levererar som bindemedel och använder i vår egen produktion av färdigblandade hydrauliska kalkbruk.