Historik

Helsingborg - kalkbränningens metropol

Historia

Helsingborg var metropolen för kalkbränning i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Styckekalken eller kalkstenen kom sjövägen från Limhamn - i Helsingborgsområdet fanns nämligen ingen förekomst av kalksten. Helsingborg kom sedermera att bli den plats i landet som stod för "slagen kalk" eller "stampad kalk" (benämningen har samma betydelse).

På 40-talet etablerades flera kalkslagerier med egna produktnamn, till exempel "Hammarkalk", "Hälsingborgs dubbelstampade Målarkalk" och "Cinders kalk". Med minskade volymer under 1950- och 60-talen tvingades kalkslagerierna att lägga ner ett efter ett. De två sista gick samman 1963 under företagsnamnet Målarkalk AB, med bibehållet produktnamn Hammarkalk® - slagen Hälsingborgskalk.

Målarkalk AB lever, frodas och utvecklas

Målarkalk AB drivs idag som ett rent familjeföretag av delägarna Oscar, Pamela, Birgitta och Ulf Nymberg. Genom åren har verksamheten utvecklats från att endast tillverka slagen kalk till att även släcka och lagra våtsläckt kalk, tillverka pigmenterade produkter, såväl kalkfärg som kalkbaserade mur- och putsbruk.

Idag är vi Sveriges största leverantör av traditionellt vedbränd svensk kalk som vi sedan förädlar till olika kalkfärger samt hydrauliska och lufthärdande kalkprodukter. Dessutom är vi i dag en av Sveriges största importörer av naturligt hydraulisk kalk med ett stort sortiment av olika hydrauliska kalkprodukter.

Vid sidan av vår produktion utför vi materialanalyser, gör åtgärdsförslag och vi håller även föreläsningar och kurser.