Vi är Målarkalk

Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och har en lång erfarenhet som leverantör av såväl egna som importerade traditionella kalkbaserade byggprodukter till den skandinaviska byggmarknaden.
Vi finns i Skåne med kalkslageri, våtsläckning, produktion, lager och kontor i den gamla Hyllingegården strax utanför Helsingborg. I Stockholm finns vi representerade med utställning och färglabb.
Målarkalk är numera etablerade på Gotland med eget kontor samt driver Aktiebolaget Gutekalk som säljer traditionellt vedbränd Gotlandskalk och Målarkalks produkter.
Förutom att producera och sälja våra produkter utför vi även konsultering, analyser, föreläsningar och utbildningar.

Medarbetare »
Historia »

Målarkalks tidslinje

2017

Aktiebolaget Gutekalk startas i Visby som skall sälja och marknadsföra traditionell vedbränd och våtläskad Gotlandskalk.

2017

Anläggningen för våtsläckning och marklagring byggs ut och är nu Sveriges största.

2016

Målarkalk blir delägare i Buttle Kalk AB på Gotland.

2015

Kontor/utställning/färglabb invigs i Stockholm.

2014

Produktionen av vassmattor startar i Hyllinge.

2009

Samarbetet med Saint-Astier NHL-kalk påbörjas och Målarkalk har idag ensamrätt i Sverige på denna naturligt hydrauliska kalk.

2007

Sönerna Daniel och Oscar går in som delägare.

2005

Sveriges minsta torrbruksfabrik byggs.

2004

Hyllingegårdens anläggning för våtsläckning och marklagring av kalk byggs.

1996

Kursverksamheten påbörjas.

1994

Broschyren Byggnadsvård återuppväcker kalkmarknaden och försäljningen fördubblas.

1992

Målarkalk förvärvas av Ulf & Birgitta Nymberg och verksamheten flyttas till Hyllingegården.

1963

De två sista kvarvarande kalkslagerierna i Sverige, Målarkalk och Hammarkalk, slås ihop.

1948

Målarkalk grundas i Helsingborg.