Vassmatta - Idealmattan®


Att putsa direkt på trä har varit ett problematiskt moment för hantverkarna under lång tid tillbaka. Man har haft puts på timmerkonstruktioner och löst vidhäftningen mot stommen på många olika sätt. Det finns tekniker där man spikat små plugg och pliggar i timmerstommen för att bruket ska fastna, likaså varianter där man fäst såväl björkris som vass mot underlaget för att ge putsen något att "bita" i.
Idag är Vassmattan med liggande vassrör fästa på varmförzinkat hönsnät ofta den bästa lösningen. Detta ger samma typ av resultat som de gamla tidernas vass/träpligg på stommen, men är oerhört mycket mer tidseffektivt.

Historik
Reveteringsmattan Idealmattan som såg dagens ljus under 1920-talet tillverkas fortfarande i samma maskin, och med samma teknik som vid Stockholms Reveterings-fabrik. Revetering var fram till 1940-talet en naturlig del av många murares vardag men under efterkrigstiden avtog denna typ av arbeten allt mer och kunskapen om revetering föll till stor del i glömska.

Tillverkning av reveteringsmattan Idealmattan som gjordes i 20 specialmaskiner vid Stockholms Reveteringsfabrik från 1920 talet fram till nedläggningen av fabriken 1975. Den sista maskinen köptes 1985 av Hybo Fasad i Ljusdal och räddades därmed undan skrotning. Därefter startades tillverkningen av reveteringsmattan på nytt med samma vassleverantör som tidigare och nu under namnet Nya Idealmattan.
Tillverkningen hos Hybo Fasad fortsatte fram till hösten 2014 då Målarkalk AB övertog all maskinell utrustning samt all den kunskap man förvaltat och byggt på hos Hybo Fasad under de nästan 40 år man tillverkat och även monterat vassmattor.
En tradition som vi nu stolt övertagit och för vidare.

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Vassmatta för revetering

Innehåll

Vassrör
Varmförzinkat hönsnät

Åtgång

En rulle räcker till ca 20m2 (överlapp).

Kulör

-

Förpackning

Rulle 1,8 x 12 meter = 21 m2
14 rullar / långpall

Produktinfo

Produktblad
Byggvarudeklaration

Inspirationsfilm

Inspirationsbilder

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg


Andra produkter