Hansakalk® - vedbränd kalkpasta


Hansakalk® är en vedbränd och våtsläckt lufthärdande kalk från Gotland.
Bindemedlet används för att tillreda kalkbruk, kalkfärg och kalkvatten.

Kalkbränning har pågått på Gotland sedan medeltiden. Sedan 1100-talet har den brända kalken använts till murning, putsning och kalkmålning.

Hansakalk från AB Gutekalk tillverkas av gotländsk kalk som våtsläcks och lagras till en slät och fin kalkpasta. Stenen bryts i Buttle socken och vedbränns av Buttle Kalk AB enligt gammal tradition och våtsläcks därefter av Aktiebolaget Gutekalk.

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Hansakalk spädes normalt med 5 delar vatten till målning och med 2-3 delar sand till kalkbruk.
Se produktbladet för närmare instruktioner.

Innehåll

Vedbränd och våtsläckt lufthärdande kalk från Gotland

Åtgång

Ca 0,5kg/m² vid målning. Åtgång till putsning varierar med blandningsförhållandet och den aktuella sandens hålrumsprocent.

Kulör

Opigmenterad vit

Förpackning

25 kg hink

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
Skötselanvisning

InspirationsfilmAndra produkter


Hansakalk® - vedbränd kalkpasta

Gå till
Hansakalk® - vedbränd kalkpasta

Trilokalk® - vedbränd kalkpasta

Gå till
Trilokalk® - vedbränd kalkpasta

Hyllingegårdens Kulekalk

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalk

Hammarkalk® - slagen kalkpasta

Gå till
Hammarkalk® - slagen kalkpasta