Trilokalk® - vedbränd kalkpasta


Trilokalk® är en traditionellt vedbränd lufthärdande kalk från Öland som har våtsläckts till en kalkpasta. 

Detta är en vedbränd öländsk lufthärdande kalk, vars namn kommer från Trilobiter som är avlägsna släktingar till våra kräftor och spindlar och som återfinns som fossiler i den öländska berggrunden.

Den brända kalken våtsläcks till en kalkpasta och den utgör sedan bindemedlet för att göra kalkmjölk, kalkvatten och olika kalkbruk.

Produkter
• Trilokalk® | kalkpasta/bindemedel

• Trilokalkmjölk™ | färdigblandad traditionell kalkmjölk
• Trilokalkfärg | Graip™
• Trilokalkfärg | Gunnfjaun™
• Trilokalkbruk™ | standardblandning eller specialblandning efter erhållet recept

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Trilokalk® används efter blandning med vatten (se recept på andra sidan) till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, svagt hydrauliska kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg.
Trilokalk® kan också användas för att tillreda kalkvatten och lufthärdande kalkbruk.

Innehåll

Traditionellt vedbränd och våtsläckt lufthärdande kalk från Öland

Åtgång

Ca 0,5 kg kalkpasta /m² vid 5 strykningar.
Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Kulör

Opigmenterad

Förpackning

25 kg hink

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
Utförandeanvisning
SkötselanvisningAndra produkter


Hansakalk® - vedbränd kalkpasta

Gå till
Hansakalk® - vedbränd kalkpasta

Trilokalk® - vedbränd kalkpasta

Gå till
Trilokalk® - vedbränd kalkpasta

Hyllingegårdens Kulekalk

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalk

Hammarkalk® - slagen kalkpasta

Gå till
Hammarkalk® - slagen kalkpasta