Hammarkalkbruk | K1:4


Hammarkalkbruk | K1:4 är ett våtblandat, prisvärt och lättanvänt lufthärdande kalkbruk som används främst inom byggnadsvården. En fördel med ett våtblandat bruk som levereras fuktigt är att man slipper dammet från torrbrukshanteringen.

Hammarkalkbruk | K1:4 är ett magrare kalkbruk (har mindre bindemedel) än Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3.

Standardprodukter
• Hammarkalkbruk | K1:4 | 0-1 mm
• Hammarkalkbruk | K1:4 | 0-2 mm
• Hammarkalkbruk | K1:4 | 0-3 mm

basta_bedömd bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Bruket används till alla förekommande puts-, fog- och murarbete där ett rent kalkbruk i grövre fraktion
 önskas och där man inte behöver samma höga bindemedelshalt som i Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3.

Innehåll

Lufthärdande kalk
Natursand
Kalkvatten

Åtgång

Putsning ca 2 kg/mm/m2
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

Kulör

Opigmenterad varmvit eller pigmenterad

Förpackning

25 kg hink
150 liter kvartspall
500 liter helpall

Produktinfo

Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration

InspirationsbilderAndra produkter


Luftkalkbruk CL90 | K1:3

Gå till
Luftkalkbruk CL90 | K1:3

Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3

Gå till
Hyllingegårdens Kulekalkbruk | K1:3

Hammarkalkbruk | K1:4

Gå till
Hammarkalkbruk | K1:4

Kalkspritputs CL90

Gå till
Kalkspritputs CL90