Hyllingegårdens Ortokalk™


Hyllingegårdens Ortokalk™ är en öländsk hydraulisk kalk som är traditionellt vedbränd och torrsläckt.

Det är Ortoceratiter, som var en slags bläckfisk med ett yttre skal, som gett namn åt vår öländska hydraulisk kalk. I den öländska kalkstenen finner man flera olika sorters fossiler, men den allra vanligaste gruppen är ortoceratiterna. Den är så vanlig att man gett den öländska kalkstenen sitt geologiska namn efter den – ortocerkalksten.

Vår öländska hydrauliska kalk är vedbränd som sedan torrsläcks, med en anpassad mängd vatten, till ett torrt pulver. 

Produkter
• Hyllingegårdens Ortokalk™ | bindemedel

• Hyllingegårdens Ortokalkbruk | standardblandingar
• Hyllingegårdens Ortokalkbruk | erhållna specialrecept

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Bruk blandat med Hyllingegårdens Ortokalk™ används på svaga underlag som vid reparation och underhåll av porös kalkputs, lerkline, puts på svag tegelsten eller vid arbete med korsvirkeskonstruktioner.

Innehåll

Traditionellt vedbränd och torrsläckt hydraulisk kalk från Öland

Åtgång

-

Kulör

Opigmenterad

Förpackning

11 kg hink

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
SkötselanvisningAndra produkter


Hyllingegårdens Ortokalk™

Gå till
Hyllingegårdens Ortokalk™