Hyllingegårdens Trilokalk™


Hyllingegårdens Trilokalk™ är en traditionellt vedbränd lufthärdande kalk från Öland som har våtsläckts till en kalkpasta.

Detta är en vedbränd öländsk lufthärdande kalk, vars namn kommer från Trilobiter som är avlägsna släktingar till våra kräftor och spindlar och återfinns som fossiler i den öländska berggrunden.

Den brända kalken våtsläcks till en kalkpasta och den utgör sedan bindemedlet för att göra kalkmjölk, kalkvatten och olika kalkbruk.

Produkter
• Hyllingegårdens Trilokalk™ | kalkpasta/bindemedel
• Hyllingegårdens Trilokalkmjölk | färdigblandad kalkmjölk

• Hyllingegårdens Trilokalkbruk | standardblandningar
• Hyllingegårdens Trilokalkbruk | erhållna specialrecept

bb-bedömd

Produktinfo

Användningsområde

Hyllingegårdens Trilokalk™ används efter blandning med vatten (se recept på andra sidan) till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, vissa typer av hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg.
Hyllingegårdens Trilokalk™ kan också användas för att tillreda kalkvatten och lufthärdande kalkbruk.

Innehåll

Traditionellt vedbränd och våtsläckt lufthärdande kalk från Öland

Åtgång

Ca 0,5 kg kalkpasta /m² vid 5 strykningar.
Observera att åtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.

Kulör

Opigmenterad

Förpackning

25 kg hink

Produktinfo

Produktbroschyr
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Byggvarudeklaration
SkötselanvisningAndra produkter


Hyllingegårdens Trilokalk™

Gå till
Hyllingegårdens Trilokalk™