Kalmar Slott

Byggstart

2012

Byggherre

Statens Fastighetsverk

Föreskrivare

Wikerstål Arkitekter

Fasadentreprenör

Konservator Herman Andersson AB

Produkter

Kungskalk™

Kulör

UN 010

Info

Borggårdens dekormålning renoverades omsorgsfullt genom att Kungskalk™ pigmenterades lika omgivande fasader och lades som ett grundskikt. Dekormålning utfördes därefter med kalkfärg som tillreddes på plats av Hyllingegårdens Kulekalk, vatten och jordpigment.