Kv Poppeln, Stockholm

Byggstart

2018

Byggherre

-

Föreskrivare

Laserna Restaurering

Fasadentreprenör

Sehed Fasad AB

Produkter

Saint-Astier NHL2-kalkbruk
Luftkalkbruk CL90
Hyllingegårdens Kalkfärg V

Kulör

KFV 80 2420

Info

Ny ytputs samt avfärgning, delvis helt ny puts.