Rådhuset, Malmö

Byggstart

2017

Byggherre

Malmö Stad Stadsfastigheter

Föreskrivare

Björn Bjelke-Holtermann, Tyréns

Fasadentreprenör

Stucco Maestro Sweden AB

Produkter

Specialanpassat Saint-Astier NHL-kalkbruk
Saint-Astier Stenlagningsbruk

Kulör

-

Info

Det ståtliga Rådhuset i Malmö är ursprungligen från 1500-talet men fasaden, så som vi ser den idag, är från Helgo Zettervalls restaurering under 1860-talet. Under 2016-2017 genomgick byggnaden en omfattande fasadrenovering där bland annat tegelpartier murades om, nygjuten konststen återmonterades och stenkonservering utfördes med specialanpassat kalkbruk och stenlagningsbruk från Målarkalk.