Torsgatan 26, Stockholm

Byggstart

2018

Byggherre

Castellum

Föreskrivare

Byggnadsverket AB

Fasadentreprenör

STARK Fasad AB

Produkter

Luftkalkbruk CL90
Hyllingegårdens Sandkalk
Hyllingegårdens Kalkmjölk

Kulör

PK1169

Info

Fasaden har putsas om med Luftkalkbruk CL90 och sedan avfärgats med Hyllingegårdens Sandkalk och Hyllingegårdens Kalkmjölk i specialkulör.