Uppsala Stationshus Resecentrum

Byggstart

2011

Byggherre

Jernhusen AB

Föreskrivare

Krister Berggren Byggkonsult AB

Fasadentreprenör

Front RK AB

Produkter

Hyllingegårdens Kulekalk
Hyllingegårdens Sandkalk

Kulör

Fasad PK 763 / Listverk PK 775

Info

Målarkalk AB levererade bruk till såväl ommurning och putsning invändigt som allt bruk till den utvändiga omputsningen. Efter avslutad putsning målades fasaderna med Sandkalk och Traditionell kalkmjölk baserade på våtsläckt Kulekalk.