TRADITIONELLT VEDBRÄND KALK

Historik

I många tusentals år har kalkbruk använts världen över, både i enkla boningar som i historiskt spektakulära byggnader. Kalkbruk har också visat sig att motstå tidens tand och samtidigt ge en bra innemiljö.
I Sverige har kalk använts som byggmaterial i mer än 1000 år. Då transporter fram till någon gång under 1800-talet varit ett hinder så har kalkstenen historiskt brutits i lokala stenbrott och därefter vedbränts i brottet eller på byggarbetsplatsen. Bruken som användes platsblandades oftast med lokal ballast.

Nutid

Produktionen av svensk hydraulisk kalk försvann mer eller mindre under 1900-talets andra hälft men det förekommer idag en produktion på plats i liten utsträckning vid olika projekt. Vi på Målarkalk vill göra det lokala materialet tillgängligt för fler projekt och för dem som inte har tid eller möjlighet att själva bygga en kalkugn och har därför startat upp en egen produktion av traditionellt vedbränd svensk kalk. Vi har till dags datum (2022) tre kalkugnar som är byggda i egen regi. Miljöaspekten och det lokala är något som vi brinner för och vi levererar kvalitetssäkrade och traditionellt framställda lokala kalkprodukter.
I företaget finns idag mer än 20 års erfarenhet av att vedbränna och använda kalk.

Målsättning

Vårt mål är att dels bevara kunskapen kring den historiskt traditionella vedbränningen av kalk men också kunna erbjuda exakt den kalk som önskas oavsett typ. Utifrån den brända kalken producerar vi kalkbruk och kalkfärg enligt önskemål.

Kontrollprogram

Varje bränning dokumenteras och den brända kalken kontrolleras enligt ett framtaget kontrollprogram som innehåller en mängd olika parametrar för att säkerställa att de egna kalkprodukterna motsvarar marknadens, de antikvariska, tekniska och inte minst våra egna högt ställda produktkrav.

Lokal kalk

Vedbränningarna utförs hos Målarkalk eller om så önskas på  plats hos kunden. Till en början så vedbränns gotländsk lufthärdande kalk, öländsk lufthärdande kalk och öländsk hydraulisk kalk.

Sortiment

Utifrån ovanstående bindemedel skapar vi de traditionella och historiska produkter som marknaden efterfrågar - murbruk, putsbruk och kalkfärg.

Dokumentation

Givetvis har våra vedbrända kalkprodukter den dokumentation som krävs idag:
• Produktblad
• Säkerhetsdatablad
• Byggvarudeklaration
• Skötselanvisning
Våra produkter bedöms också i Byggvarubedömningen och all dokumentation kan laddas ner från vår hemsida - malarkalk.se.