Visste ni att Familjen Nymberg 2022 nu har ägt Målarkalk under 30 år?

Historia

Våren 1992 köpte Ulf och Birgitta Nymberg företaget Målarkalk från Helsingborgs Byggbetong. Till en början hyrde man Hyllingegården i Hyllinge för enklare tillverkning.
Som ett litet familjeföretag jobbade Ulf främst i början med tillverkningen av kalkbaserade produkter och med kundkontakter, medan Birgitta tog hand om allt administrativt arbete.
-Man fick hjälpas åt med det som behövdes göras i början. Det har hela tiden varit viktigt att känna att man har haft hjälp av varandra i olika situationer, säger Ulf och Birgitta.

Produktsortimentet vid köpet av Målarkalk var inte så omfattande. Det fanns då endast ett 10-tal produkter i portföljen.
-I början tillverkade vi främst olika produkter baserade på Hammarkalk och det som kunden efterfrågade. Det har hela tiden varit vår vision att kunna vara flexibla och att ta fram de kalkbaserade produkter som kunden och marknaden efterfrågat, säger Ulf.

På 40-talet etablerades flera kalkslagerier med egna produktnamn, till exempel "Hammarkalk", "Hälsingborgs dubbelstampade Målarkalk" och "Cinders kalk". Med minskade volymer under 1950- och 60-talen tvingades kalkslagerierna att lägga ner ett efter ett. De två sista gick samman 1963 under företagsnamnet Målarkalk AB, med bibehållet produktnamn Hammarkalk® - slagen Hälsingborgskalk.

-”Det har alltid varit inspirerande att få möjlighet att dela med sig av den kunskap jag byggt på mig under åren, tillägger Ulf”

utbidlning

1994 skapade man broschyren ”Byggnadsvård”, vilket medförde en ökad efterfrågan på kalkbaserade produkter. Detta ledde till att man kunde anställa en person på deltid i tillverkningen.

I mitten av 1990-talet började man även förmedla den kunskap man byggt på sig inom området genom kursverksamhet. Till en början anordnade man kurser på plats i Hyllinge som man skickade ut inbjudan till.
-Jag kommer ihåg att vi satt hemma vid köksbordet och klistrade på frimärken på kuverten med inbjudningar som skulle skickas ut, säger Birgitta med ett leende.
-Det har alltid varit inspirerande att få möjlighet att dela med sig av den kunskap jag byggt på mig under åren, tillägger Ulf.

”Vi brinner för kalk, byggnadsvård och att bevara kunskapen som finns inom kalkbaserade produkter. Nu firar vi 30 år som familjeföretag och ägare till Målarkalk och givetvis kommer det inte sluta här, säger Oscar”.

utbidlning

Allt eftersom kunskapen på marknaden ökade på kalkbaserade produkter ökade också efterfrågan. I slutet av 1990-talet köpte man de lokaler som man tidigare hyrt, som sedan byggdes om och togs i bruk år 2000. Den innehöll då en orderavdelning och ett kontor, och produktionen utvecklades för att möta behovet som fanns från marknaden.

År 2005 utökade man med egen våtsläckning och marklagring av kalk samt även byggde Sveriges ”minsta” torrbruksfabrik. Sönerna Oscar och Daniel Nymberg blev alltmer intresserade av familjeföretaget trots sin unga ålder. 2007 gick sönerna Oscar och Daniel in som delägare i Målarkalk AB. Runt 2015 beslutade man återigen att hålla i utbildningar. Även denna gång visade det sig att intresset i branschen för att lära sig mer var mycket stort.

2019 gick Daniel Nymberg ur som delägare i Målarkalk AB och startade egen verksamhet och samma år kom i stället Pamela Nymberg in som delägare. Idag ägs familjeföretaget Målarkalk av Oscar & Pamela samt Ulf & Birgitta Nymberg vars verksamheten har utvecklats med fler produkter som vedbränd kalk, producera våtsläckt kalk, Lerbruk- till att pigmentera såväl kalkfärg som kalkbaserade mur- och putsbruk. Idealmattan (Vassmattan) är också en produkt som tillhandahålls av Målarkalk. -Vi brinner för kalk, byggnadsvård och att bevara kunskapen som finns inom kalkbaserade produkter. Nu firar vi 30 år som familjeföretag och ägare till Målarkalk och givetvis kommer det inte sluta här, säger Oscar.